Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Súčasné slovníky

KSSJ4 – Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003 – kodifikačná príručka
PSP – Pravidlá slovenského pravopisu z r. 2013 – kodifikačná príručka
SSSJ-AN – Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015
SCS – Slovník cudzích slov (akademický) z r 2005
SSS – Synonymický slovník slovenčiny z r. 2004
SSJ – Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 19681

Historické slovníky

HSSJ-V – Historický slovník slovenského jazyka V (R-rab — Š-švrkotať) z r. 20002
Bernolák – Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí od Antona Bernoláka z r. 1825

Korpusové výstupy

sk-cs – Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu
sk-en – Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu
locutio – Zvukové nahrávky niektorých slov
substantiva – Paradigmy podstatných mien.

Iné

Obce – Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997)4
Priezviská – Databáza priezvisk na Slovensku vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 19984
UN – Databáza urbanoným (stav v roku 1995)4

Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky