Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: zneucťovať

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

zneuctiť dok. poškodiť na cti, znevážiť, zhanobiť: z. dobré meno človeka;
z-ená žena;

nedok. zneuctievať -a, zneucťovať

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
zneuctievať -a -ajú, zneucťovať -uje -ujú nedok.

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

haniť znevažujúco sa o niekom, niečom vyjadrovať, uberať niekomu vážnosť, česť • znevažovať: haniť, znevažovať prácu niekohotupiťurážať: tupila, urážala jej ochotu pomôcťhanobiťzneucťovať (hrubo haniť): hanobiť meno niekoho, zneucťovať presvedčenie niekohozried. paškvilovať (Hurban)utŕhať na cti (niekomu) • kniž. przniťexpr. pľuhaviť: verejne ma pľuhavífraz. hádzať kamením (po niekom) • ohováraťočierňovaťosočovaťhovor. expr.: roznášaťrozvláčaťbridiťhnusiťšpiniťhovor. expr. špintať (úmyselne hovoriť nepravdu o niekom): ohovárajú, očierňujú nás, že sme nepomohli; bridí moju robotu; špiní, špince naňho, kde len môžehovor. škandalizovať (verejne haniť): škandalizovať zasadnutie parlamentunár. hudiťexpr.: šprihaťbrýzgať: šprihá na ich odrodilstvo, haní ich odrodilstvo


zneucťovať p. haniť

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

zneuctiť, -í, -ia dok.

1. (koho, čo) zbaviť cti, úcty, vážnosti, uraziť na cti, potupiť, zhanobiť, znevážiť: Uzniesli sa oklamať ma, zneuctiť, uraziť do krvi. (Hviezd.);
z. meno, pamiatku niekoho;
z. dôstojnosť človeka
;

2. (koho) násilím zbaviť ženu poctivosti, obrať ju o počestnosť: Magdalénu najsamprv zneuctil, aby ju donútil vydať sa za neho. (Fig.);

nedok. zneuctievať, -a, -ajú i zneucťovať, -uje, -ujú

Morfologický analyzátor

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky