Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: zneužiť

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

zneužiť -je -jú dok. využiť na zlé, nečestné ciele: z. mladistvých na donášanie, z. (úradnú) moc, z. priateľstvo, dôveru;
práv. pohlavné z-tie (osoby pod 15 rokov);

nedok. zneužívať -a

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
zneužiť -je -jú dok.

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

využiť racionálne použiť vo svoj prospech • zužitkovaťvyužitkovať: treba využiť, zužitkovať skúsenosti starších; dobre využitkovať časužiť (príjemne využiť): deti užili slnka do vôlezried.: zosožiťzosohovať: všetko vie v domácnosti zosožiťzúročiť: vedomosti získané v cudzine mnohonásobne zúročilhovor.: vychosnovaťschosnovať: vedela vychosnovať aj staré šatstvozneužiťkniž. nadužiť (využiť na nečestné ciele; príliš využiť): nadužiť niečiu dôveruvykoristiťexpr. vydrancovať (bezohľadne využiť): vykoristiť, vydrancovať prírodné bohatstvoexpr. vyžmýkať: vyžmýkali gazdov, ako len mohlihovor. expr. pumpnúť (finančne využiť): chcel ešte rodičov poriadne pumpnúť


znásilniť násilím prinútiť na pohlavný styk • zneužiť: trest za znásilnenie, zneužitie maloletýchkniž. sprzniťzneuctiť (zbaviť poctivosti al. počestnosti): zneuctiť ženuhovor. expr.: zhumpľovaťzopsuťpopsuť (morálne pokaziť, obyč. sexuálnym násilím): zhumpľoval mu ženupren.: zhanobiťpošpiniťpotupiť


zneužiť p. znásilniť

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

zneužiť, -žije, -žijú, -žitý dok.

1. (čo, koho;
čo, koho za čo)
využiť, použiť na niečo zlé, nečestné: z. priateľstvo, z. tajomstvo niekoho, z. úradnú moc, z. dôveru ľudí;
Ako si sa opovážil zneužiť moje meno?
(Karv.) Búroš by iste nebol zneužil lekárskeho tajomstva na pomstu. (Jégé)

2. (koho) pohlavne využiť: z. ženu, dievča;

nedok. zneužívať, -a, -ajú

Morfologický analyzátor

Zvukové nahrávky niektorých slov

zneužiť: · »speex · »vorbis

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky