Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: zneužívať

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

zneužiť -je -jú dok. využiť na zlé, nečestné ciele: z. mladistvých na donášanie, z. (úradnú) moc, z. priateľstvo, dôveru;
práv. pohlavné z-tie (osoby pod 15 rokov);

nedok. zneužívať -a

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
zneužívať -a -ajú nedok.

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

zneužiť, -žije, -žijú, -žitý dok.

1. (čo, koho;
čo, koho za čo)
využiť, použiť na niečo zlé, nečestné: z. priateľstvo, z. tajomstvo niekoho, z. úradnú moc, z. dôveru ľudí;
Ako si sa opovážil zneužiť moje meno?
(Karv.) Búroš by iste nebol zneužil lekárskeho tajomstva na pomstu. (Jégé)

2. (koho) pohlavne využiť: z. ženu, dievča;

nedok. zneužívať, -a, -ajú

Morfologický analyzátor

Zvukové nahrávky niektorých slov

zneužívať: · »speex · »vorbis

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky