Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: znásilniť

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

znásilniť dok.

1. násilím prinútiť (ženu) na pohlavný styk: z. dievča;
pokus o z-enie, trest za z-enie

2. kniž. násilím ovládnuť niečo: z. vôľu niekoho;
z. skutočnosť prekrútiť;

nedok. znásilňovať

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
znásilniť -í -ia dok.

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

zhanobiť uvaliť na niekoho hanbu; pohlavne zneužiť • zneuctiťpotupiťspotupiťpohaniť: zhanobiť, potupiť pamiatku mŕtveho; verejne niekoho zhanobiť, pohaniťuraziťznevážiť (znevažujúco sa vysloviť): svojimi rečami urazil, znevážil prítomnýchpošpiniťpoškvrniťzried. zhaniť: pošpinil, poškvrnil meno rodinynár. zhudiť (Timrava)znesvätiťznectiťexpr. zhyzdiť (zneuctiť niečo, čomu sa prikladá mimoriadna úcta, posvätnosť): znesvätiť, zhyzdiť hrobyponížiťpokoriťuponížiť: ponížili, pokorili ma pred všetkýmiznásilniťsprzniť (pohlavne): dostať trest za znásilneniehovor. expr. zhumpľovaťpejor.: zopsuťpopsuť (morálne pokaziť): zlá spoločnosť dievča zhumpľovala, zopsula,


znásilniť násilím prinútiť na pohlavný styk • zneužiť: trest za znásilnenie, zneužitie maloletýchkniž. sprzniťzneuctiť (zbaviť poctivosti al. počestnosti): zneuctiť ženuhovor. expr.: zhumpľovaťzopsuťpopsuť (morálne pokaziť, obyč. sexuálnym násilím): zhumpľoval mu ženupren.: zhanobiťpošpiniťpotupiť

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

násilniť, -í, -ia nedok. zried. dopúšťať sa násilia, robiť násilie, znásilňovať: Bol horší než obyčajný násilník, lebo násilnil a zákon ho nedovolil stíhať. (Urb.);

dok. znásilniť


znásilniť, -í, -ia dok.

1. (koho) násilím prinútiť k pohlavnému úkonu, pohlavne zneužiť: z. ženu, dievča;

2. kniž. (koho, čo) násilím prinútiť k niečomu, urobiť niekomu, niečomu násilie: duševne z. niekoho;
absolútne znásilnenie vôle
(Luby);
z. skutočnosť, z. fakty urobiť ich takými, akými nie sú;
Tatár nám chce znásilniť zem našu milú (VHV) podrobiť si ju;

nedok. znásilňovať, -uje, -ujú

|| znásilniť sa kniž. zried. prinútiť sa k niečomu;

nedok. znásilňovať sa: Musel by sa telesne, rozumove i citove uspôsobiť, dobrovoľne sa siliť i znásilňovať. (Tat.)

Morfologický analyzátor

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky