Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: sprzniť

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

sprzniť dok. k przniť: s. ženu;
s. niečie meno zhanobiť, pošpiniť

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
sprzniť -í -ia dok.

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

sprzniť 1. p. znásilniť 2. p. zneuctiť 1


zhanobiť uvaliť na niekoho hanbu; pohlavne zneužiť • zneuctiťpotupiťspotupiťpohaniť: zhanobiť, potupiť pamiatku mŕtveho; verejne niekoho zhanobiť, pohaniťuraziťznevážiť (znevažujúco sa vysloviť): svojimi rečami urazil, znevážil prítomnýchpošpiniťpoškvrniťzried. zhaniť: pošpinil, poškvrnil meno rodinynár. zhudiť (Timrava)znesvätiťznectiťexpr. zhyzdiť (zneuctiť niečo, čomu sa prikladá mimoriadna úcta, posvätnosť): znesvätiť, zhyzdiť hrobyponížiťpokoriťuponížiť: ponížili, pokorili ma pred všetkýmiznásilniťsprzniť (pohlavne): dostať trest za znásilneniehovor. expr. zhumpľovaťpejor.: zopsuťpopsuť (morálne pokaziť): zlá spoločnosť dievča zhumpľovala, zopsula,


znásilniť násilím prinútiť na pohlavný styk • zneužiť: trest za znásilnenie, zneužitie maloletýchkniž. sprzniťzneuctiť (zbaviť poctivosti al. počestnosti): zneuctiť ženuhovor. expr.: zhumpľovaťzopsuťpopsuť (morálne pokaziť, obyč. sexuálnym násilím): zhumpľoval mu ženupren.: zhanobiťpošpiniťpotupiť


zneuctiť 1. zbaviť cti, úcty, vážnosti a pod. • zhanobiťznevážiť: zneuctili, zhanobili pamätník obetiam vojny; zneuctiť, znevážiť dôstojnosť človekakniž. sprzniťzastaráv. znectiťpren. opľuť: znectiť, opľuť rodinné menoznesvätiť (zneuctiť niečo, čomu sa prikladá posvätná úcta): znesvätiť kaplnku; znesvätenie pozostatkovdehonestovaťzdehonestovať (znížiť vážnosť, úctu niekoho, niečoho): (z)dehonestovanie práce kolegovdiskreditovaťzdiskreditovať (obrať o dôveru, vážnosť, česť): spisovateľa verejne (z)diskreditovalipohaniťpotupiťspotupiťpošpiniťpoškvrniťexpr. znešváriť: pohaniť, potupiť svoj rod; pošpiniť, poškvrniť, znešváriť všetko, čo bolo svätékniž. sprofanizovať: chlapi všetky ušľachtilé city sprofanizovalikniž.: podeptaťzdeptaťpošliapať: neváhali pošliapať zákon; zdeptať, podeptať ľudskú dôstojnosťuraziťpokoriťponížiť (veľmi ublížiť na cti): urazil jeho predkov; cíti sa hlboko pokorený, ponížený

2. p. znásilniť

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

przniť, -í, -ia nedok. kniž.

1. (koho, čo) pohlavne zneužívať: (Chlapi) prznili nehanebne dievky. (Jégé) Budúce matky Chaldejska prznia cudzinci. (Fig.) Prznil jej biele, krásne telo. (Fr. Kráľ)

2. (čo) zneucťovať, tupiť, hanobiť, špiniť: Ľudu prznili reč i cit. (Vaj.);
prznenie cti (Zel.);
(Fašista) prznil dobré meno partizánov. (Tomašč.) Neprznite slávu svoju vraždou. (Kal.);
gýče przniace umelecký vkus (Pláv.);

dok. sprzniť


sprzniť, -í, -ia dok.

1. (ženu, dievča) znásilniť, pohlavne zneužiť: život dievok sprznených a stá iných hrôz (Ráz.-Mart.);
práv. zločin sprznenia;

2. (koho, čo) zneuctiť, zhanobiť, poškvrniť: sprznenie citov (Záb.);
Ani krok! Aby si sa neopovážila sprzniť môj prah! (VHV);

nedok. zried. sprzňovať, -uje, ujú

Morfologický analyzátor

Historický slovník slovenského jazyka V (R-rab — Š-švrkotať)

z r. 20002. Viac informácií.

sprzniť dk
1. čo poškvrniť, pošpiniť, zhanobiť niečo: y ony mladency žydowssty billi by zewnitrny poklonu učinily a swedomy swe pokritstwim sprznily za 1676; wy ste tela wasse, ktera mela bity chramowe Ducha S., neradnym smylstwem zprznily ags 1708; protož y Buh widal ge w žadost srdce gegich k nečistoty, aby zprznily tela swa le 1730
2. koho (o žene, dievke) pohlavne zneužiť, znásilniť: že swu dczeru sprznil (záturčie) 1692; (jezuiti) gysteho messtana dcéru zprznyli pp 1734; prečo opowažil se (Absolon) žienky aneb podlehnice Davida, otce sweho, sprzniti a porussiti? sq 1781;
sprzňovať ndk
1. k 1: kdo pak gináč včij, ten zprzňuge mezy námi gméno Božij bk 1581; polluo: sprzňugem, posskwrňugem, zanečissťugem; inqvino: posskwrňugem, zasspiňugem, sprzňugem ks 1763; nic tak welice nezprzňuge srdce člowěka, gako neporádné milowánj časných wěcý ko 1782
2. k 2: adultero: porussugem, sprzňugem; incesto: sprzňugem, kréw porussugem ks 1763
o incestuosus: porussytel krwny, sprzňowač krwny, kdo podlé krwj otcowskég sprzňuge ks 1763 pohlavne zneužíva svoje potomstvo
3. zbavovať panenstva: defloro: pánnu sprznugem, porussugem; devirgino: sprzňugem aneb porussugem pannu ks 1763;
sprzniť sa dk poškvrniť sa, pošpiniť sa: pisse (Hoe), že za nekolik sto let cirkew rymska a papeska byla prawu cyrkwy a že tepru po peťi neb po ssesti sto letech od čistoti odpadla a zprznila se tp 1691

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

od Antona Bernoláka z r. 1825. Viac informácií.
sprzňiť_1
sprzňiť
sprzňiť_2
sprzňiť

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky