Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: ropa

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

ropa -y ž. prirodzená zmes kvapalných uhľovodíkov použ. na výr. benzínu ap.;

ropný, ropový príd.: r-é produkty

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
ropa -y ž.; ropný, ropový

Slovník cudzích slov (akademický)

z r 2005. Viac informácií.

ropa -y ž. ‹poľ› chem. tekutá zmes uhľovodíkov rôzneho zloženia, základná priemyselná surovina a zdroj energie, zemný olej;

ropný, ropový príd.

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

ropa, -y ž. tekutá zmes uhľovodíkov, z ktorej sa vyrába benzín, surová nafta, zemný olej

Morfologický analyzátor

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky