Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: nehanebne

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

nehanebný príd.

1. hanebný, neprístojný, podlý, zlý: n. čin, zradca

2. kt. je bez (prirodzenej) hanby, nemravný, necudný;

nehanebne prísl.: n. sa správať;

nehanebnosť -i ž.

1. iba jedn. k nehanebný

2. nehanebný čin: dopúšťať sa n-í

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
nehanebný; nehanebne prísl.; nehanebnosť -i -í ž.

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N

z r. 2006, 2011, 2015. Viac informácií.

nehanebne 2. st. -nejšie prísl. 1. ▶ porušujúc morálne zásady spôsobom vyvolávajúcim odsúdenie, opovrhnutie, nehanebným spôsobom; syn. hanebne, podlo: n. klamať, podvádzať; zo svojho postavenia ťaží ešte nehanebnejšie; Niekto úplne nehanebne zneužíva vaše meno. [Slo 2008]
2.neprimerane z hľadiska mravnosti, bez pocitu hanby, bez zábran, vyzývavo; syn. nehanblivo, necudne: n. flirtovať; Okukávala ho bez hanby, čoraz s väčšou otvorenosťou, sama časom preňho nehanebne zmyselná. [L. Ballek]; Oddal sa najnižším pudom a nehanebne a bezuzdne im holdoval. [J. Lenčo]

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

nehanebný príd.

1. neprístojný, hnusný, hanebný: n. skutok, čin;
Vymyslíte si nehanebnú tézu o panských národoch.
(Jégé)

2. zried. nemajúci hanby, nehanblivý: n-á žena (Smrek);

nehanebne prísl.: n. luhať;

nehanebnosť, -ti ž.

1. bez mn. č. vlastnosť niečoho nehanebného;

2. nehanebný skutok, čin, niečo nehanebné

Morfologický analyzátor

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky