Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: nafta

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

nafta -y ž. (spracovaná) ropa: motorová, vykurovacia n.;
publ. zelená n. pre poľnohospodárov s nižšou daňou;

naftový príd.: n-é ložiská;
n. motor poháňaný spracovanou naftou;
n-é veže ropné

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
nafta -y ž.; naftový

Slovník cudzích slov (akademický)

z r 2005. Viac informácií.

nafta -y ž. ‹g < perz› spracovaná ropa: vykurovacia, motorová n.;

naftový príd. n-é kachle vykurované naftou; tech. n. motor piestový spaľovací motor na ťažké kvapalné palivá

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

nafta, -y, náft ž. tekutý nerast, z ktorého sa vyrába petrolej al. ktorý po prečistení slúži na poháňanie dieselových motorov;

naftový príd.: n-é ložisko, n-é pramene, n-é polia, n. motor

Morfologický analyzátor

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky