Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: krok

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

krok -a/-u m.

1. pohyb nôh pri chôdzi; chôdza: rýchle, drobné k-y;
vojenský, tanečný k.;
neistý k., spomaliť k.;
k. dopredu, vpred i fraz. pokrok

2. vzdialenosť, rozpätie nôh pri chôdzi: dlhý k.;
(boli od seba) asi na 20 k-ov

3. čin, konanie: významný k. v živote, nepremyslený k.

4. fáza, etapa pri istom postupe: urobiť v tej veci ďalší k.

z k-a na k. pomaly;
k. za k-om postupne;
na každom k-u všade;
míľovými k-mi rýchlo;
pridať do k-u zrýchliť tempo;
(nejsť ap.) ani na k. nikde;
podniknúť k-y začať konať, vybavovať;
urobiť prvý k. odhodlať sa;
(držať niekoho) na → tri k-y od tela;

krokový príd.: k-é variácie (pri tanci ap.);

krôčik -a m. zdrob.

prvý k. prvý pokus, začiatok

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
krok -a/-u m.; krokový; krôčik -a m.

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N

z r. 2006, 2011, 2015. Viac informácií.

krok -ka/-ku pl. N -ky m. 1. ▶ pohyb, ktorý vykoná človek al. zviera nohou pri chôdzi; premiestnenie nohy z miesta posledného došliapnutia na iné miesto: dlhý, krátky k.; drobné, knísavé, náhlivé, nemotorné, pomalé, šuchtavé, ťažké kroky; tanečné kroky; k. dopredu, dozadu; ísť, vykročiť ráznym, neistým, váhavým krokom; spomaliť, zrýchliť k.; držať, naťahovať k.; ovládať kroky čače; postúpiť o pár krokov; spievať, pískať si do kroku do taktu; blížia sa, počuť, ozývajú sa čiesi kroky; vliecť sa slimačím krokom ísť veľmi pomaly; To už ma kroky zaniesli nad závoz, predo mnou sa otvorila dolinka Váhu. [P. Jaroš]
2. ▶ vzdialenosť daná rozpätím nôh pri chôdzi, medzi dvoma miestami došliapnutia oboch nôh: dedina bola len pár krokov od mesta; ťahal sa desať krokov za ňou; nebolo vidieť ani na k. pred seba; na k. široká lesná cestička; stáť od niekoho na k.; priblížiť sa na niekoľko krokov; pren. od obdivu k láske je len k.
3.konanie, počínanie si v nejakej situácii, čin; časť postupu pri vykonávaní nejakej činnosti: bol to chybný, zbytočný, zúfalý, nepremyslený k.; osudný, rozhodujúci, závažný k.; (jeho) prvé literárne kroky obdobie ranej tvorby; urobiť potrebné kroky; súhlasiť s krokmi podriadeného; sledoval každý jeho k.; neschvaľovať kroky vlády; usmerňovať životné kroky detí; Obozretne som plánoval každý svoj krok, ani len myšlienkam som príliš nepopúšťal uzdu. [E. Farkašová]; Tento krok privolá na nás hnev celej Európy. [A. Hykisch]; Výroba keramiky v keltských dielňach znamenala pre obsadené územia barbarského sveta v strednej Európe veľký civilizačný krok. [Slovensko I] vývojový posun
4. ▶ odtlačok nohy al. topánky, stupaj, šľapa: bolo vidieť kroky v mokrej hline
5. súčasť frazeologizovanej konštrukcie čo krok, to... ▶ vyjadruje nápadnú opakovanosť javov (obyč. negatívnych): čo krok, to blamáž; čo krok, to bolesť; čo krok, to zážitok; Čo krok, to je hmla hustejšia, horúcejšia, hotový parný kúpeľ. [V. Ferko]
fraz. byť o krok vpredu byť v niečom lepší, napredovať rýchlejšie ako niekto iný; expr. držať hubu a krok robiť niečo poslušne, bez odvrávania; držať krok ísť rovnomerným krokom, zarovno s niekým; držať/nedržať krok [s dobou, módou, vývinom a pod.]' myslieť, nemyslieť, správať sa, nesprávať sa pokrokovo; expr. hnať niekoho svinským krokom rázne niekoho zaháňať, vyháňať; ísť míľovými krokmi veľmi rýchlo napredovať; krok do neznáma čin s nepredvídateľným, neistým výsledkom; krok do prázdna bezvýsledný čin; krok za krokom postupne; mať len krok k niečomu al. byť len [na] krok od niečoho byť blízko k dosiahnutiu niečoho; na každom kroku všade; [nejsť, nepohnúť sa, nepustiť niekoho a pod.] ani na krok nikam sa nevzdialiť al. nedovoliť, aby sa niekto vzdialil; neurobiť ani krok nepohnúť sa; pridať do kroku zrýchliť tempo chôdze; prvý krok začiatočný čin; urobiť krok dopredu postúpiť v nejakej činnosti, napredovať; urobiť prvý krok a) niečo začať b) odhodlať sa k niečomu; vyrovnať krok a) začať ísť rovnomerným krokom b) začať ísť rovnakým krokom ako niekto iný, prispôsobiť sa; [ísť, kráčať, vliecť sa] z kroka na krok pomaly, neistoparem. na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále v januári sa už začínajú predlžovať dni; rok, k hrobu krok starnutie
krôčik
-ka pl. N -ky m. zdrob. k 1, 3: prvé detské krôčiky; urobiť ďalší k. k vytúženému titulufraz. krôčik po krôčiku prebiehajúc postupne; mať len krôčik k niečomu al. byť len [na] krôčik od niečoho' byť blízko k dosiahnutiu niečoho

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

Príliš veľa výsledkov, zobrazujem len niektoré z nich

čin niečo vykonané, uskutočnené • skutok: nerozvážny čin, hrdinský skutokakt: akt pomstykrok: nerozmyslený krokkniž. počin: významný počinakcia (zámerná činnosť): bojová akciaoperácia (čin pozostávajúci zo zložitejších úkonov): obranná operáciaúkon (časť súvislej činnosti): právny úkondielo: dielo odvahy


chôdza činnosť toho, kto ide, chodí: ustal od dlhej chôdzekrok: mať neistý krok


krok 1. vzdialenosť, ktorá sa prekoná jedným pohybom nohy pri chôdzi: robiť drobné, veľké kroky; pri každom kroku cítil bolesťkniž. kročaj: nesmelé kročajezried. stupaj (Figuli)úkrok (krok smerom nabok)

2. p. chôdza 3. p. čin, ťah 2, opatrenie


nikde popiera jestvovanie cieľa deja; ani na jedno miesto, na nijaké miesto • nikam: nepôjdeš nikde, nikamfraz. ani na krok


opatrenie zákrok na dosiahnutie istého cieľa, výsledku a pod. • krok: bolo nevyhnutné urobiť sériu ochranných opatrení, krokovzákrokzásah: nevyhnutné zákroky, zásahy proti šíreniu epidémie

p. aj zákrok


pomaly 1. pohybujúc sa, robiac niečo s veľkou spotrebou času, prebiehajúc malou rýchlosťou (op. rýchlo, chytro) • zdĺhavo: pomaly, zdĺhavo sa pripravoval na cestunenáhlivoznenáhlazastaráv. nenáhlozastar.: ponenáhleponenáhlopoznenáhlapoznenáhlesponenáhla: nenáhlivo, znenáhla, nenáhlo zavrel za sebou dverezvoľnapozvoľnavoľnezastar. povoľne: zvoľna, pozvoľna kráčali hore dolinouťažko: auto sa rozbiehalo ťažkoospanlivoospalomalátneexpr. mátožne: ospanlivo, ospalo zostúpil po schodoch dolu; malátne, mátožne nám podal rukulenivoexpr. ťarbavo: lenivo, ťarbavo sa zdvihnúť zo stoličkyexpr.: piplavoprplavošiplavohovor. expr.: babravobabrácky: piplavo, prplavo, šiplavo ukladať rozhádzané veci; babravo, babrácky obsluhovala hostíexpr.: pomaličkypomalinkypomalilinky (veľmi pomaly): lietadlo sa pomaličky, pomalinky odlepilo od zemefraz. z kroka na krokslimačím tempomsubšt. lážo-plážo • nespráv. liknavo

porov. aj pomalý 1

2. vyjadruje okolnosť postupného priebehu niečoho, nasledujúc po sebe v istom poradí; jeden po druhom, jeden za druhým (op. naraz) • postupne: cesta sa pomaly, postupne skrúcala k rieke; hľadisko sa pomaly, postupne zapĺňalozvoľnapozvoľna: zvoľna, pozvoľna si zvykal na nové prostredieznenáhlazastaráv. nenáhlozastar.: poznenáhlapoznenáhlesponenáhla: znenáhla, nenáhlo nadobúdal presvedčenie, že sa správne rozhodolexpr.: pomaličkypomalinkypomalilinky (veľmi pomaly): pomaličky, pomalinky sa vžil do novej úlohy

3. vyjadruje výzvu • počkajpočkajte: len pomaly, počkaj, to nie je tvojeexpr.: pomaličkypomalinky

4. obmedzuje platnosť výrazu, ku ktorému patrí • skoro: pomaly, skoro sa nám minuli všetky zásobytakmertemerbezmálaexpr. čajsi: je to takmer, temer týždeň, čo som ho stretol; bola bezmála polnoc, keď prišielexpr.: pomaličkypomalinkypomalilinky


pomýliť sa dopustiť sa omylu, urobiť chybu • zmýliť sa: pomýliť sa, zmýliť sa vo výpočtochchybiťpochybiťschybiť: uznal, že v odhade (po)chybil, schybilexpr. spliesť sa: pri hľadaní adresy sa splietolexpr. potknúť sa (urobiť chybu): zarecitovať báseň bez potknutiahovor. expr. seknúť sa (veľmi sa pomýliť): pri posudzovaní kvality výrobku sa sekolfraz. expr. streliť vedľa: v súťaži vždy strelí vedľafraz. urobiť chybný krok: v živote málokedy urobí chybný krokexpr.: prerátať saprepočítať sa: chcel nás dostať, ale sa prerátalkniž.: poblúdiťzablúdiťzblúdiť (v konaní, úsudku): ako mladý aj poblúdil, zblúdil, ale zbadal svoj omylhovor. expr.: opáliť saopláchnuť saopláknuť sa: pri výbere partnera sa opálil, oplákolexpr.: popliesť sazapliesť sa (pomýliť sa v reči): jazyk sa mu poplietolexpr.: pomotať sazmiasť sapomútiť sa: pri uvažovaní sa pomotal, zmiatol; v hlave sa mu to pomútilosubšt. kiksnúť: pri rátaní viackrát kiksla


postupne 1. nasledujúc v poradí jeden za druhým, podľa istého poradia • porade: navštívil postupne, porade všetkých známychradomzaradomrad-radomjeden po druhom: prečítal všetko radom, zaradom; brali rad-radom všetkých; všetci jeden po druhom opustili miestnosťpoporiadkuzastar. poriadkom (Tajovský)fraz. z kroka na krok: všetko musí ísť pekne poporiadkunáslednekniž. sukcesívne: také dielo sa tvorí následne, sukcesívne zo získaných informáciíchronologicky (v časovej následnosti): údaje sú zoradené chronologickyetapovoetapovite (po etapách) • štádiovoštadiálne (po štádiách)

2. p. pomaly 2, voľne 4

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

krok, -a/-u m.

1. pohyb nohou pri chôdzi: k. dporedu, dozadu, rýchly, bystrý, váhavý, neistý, pomalý, tanečný k., mužský k., drobné k-y, spomaliť, zrýchliť k.;
plný, vojenský k.;
hrať do k-u
pochodovú pieseň;
pieseň do k-u rázna, podľa ktorej možno pravidelne kráčať

pridať do k-u zrýchliť chôdzu;
míľovými k-mi a) veľmi veľkými, b) veľmi rýchle;
z k-a na k. (ísť) veľmi pomaly;
k. za k-om postupne;
držať k. a) ísť rovnakým krokom s niekým b) byť s niekým, niečím na rovnakej úrovni;
neurobí ani k. nepohne sa;
na každom k-u všade;
expr. váľať k-y kráčať dlhými, veľkými krokmi;
slimačím k-om pomaly;
ani na k. (nejsť, nesmieš ap.) nikam;

2. konanie, počínanie, podniknutie niečoho, čin: rozumný, ľahkomyseľný, chybný k.

podniknúť k-y začať niečo riešiť, vybavovať;
urobiť prvý k. začať nejakú činnosť;
prvý k. začiatok;

krokový príd.: k-á miera meranie terénu al. priestoru krokmi;

krôčik, -a/-čka m. zdrob. expr.: detský, prvý k.

Morfologický analyzátor

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

od Antona Bernoláka z r. 1825. Viac informácií.
Krok_1
Krok
Krok_2
Krok

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
Priezvisko KROK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 164×, celkový počet lokalít: 22, najčastejšie výskyty v lokalitách:
LUNÍK IX (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 76×;
STARÉ MESTO (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 13×;
JUH (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 11×;
SÍDLISKO ŤAHANOVCE (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 10×;
BARDEJOV, okr. BARDEJOV – 8×;
NAD JAZEROM (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 8×;
KEŽMAROK, okr. POPRAD (od r. 1996 KEŽMAROK) – 7×;
ZÁPAD (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 5×;
SEVER (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 5×;
SÍDLISKO KVP (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 5×;
...

Zvukové nahrávky niektorých slov

krok: · »speex · »vorbis

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
krok
mužský rod, neživotné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1 (jeden) krok
2 (bez) kroka
2 (bez) kroku
3 (ku) kroku
4 (vidím) krok
6 (o) kroku
7 (s) krokom
mužský rod, neživotné, množné číslo, substantívna paradigma
1 (dva) kroky
2 (bez) krokov
3 (ku) krokom
4 (vidím) kroky
6 (o) krokoch
7 (s) krokmi

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky