Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: hanobiť

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

hanobiť nedok. hrubo znevažovať, tupiť, urážať, špiniť: h. protivníka, pamiatku niekoho

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
hanobiť -í -ia nedok.

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N

z r. 2006, 2011, 2015. Viac informácií.

hanobiť -bí -bia (ne)hanob! -bil -biac -biaci -bený -benie nedok. (koho, čo) ▶ znevažujúco sa o niekom, o niečom vyjadrovať, očierňovať, hrubo (slovom al. skutkom) znevažovať; syn. haniť, zneucťovať, urážať: h. národ, rasu; h. dielo významného autora; h. symboly kresťanstva; verejne ho očierňuje a hanobí; vandali hanobia hroby, cintoríny; autor hanobiaceho pamfletu; trest za hanobenie republiky; Ešte by sa Olinka na mňa nasrdila, že hanobím pamiatku jej otecka. [F. Cádra]; Pravda sa dôsledne hanobila, knihy sa šialene pálili. [A. Matuška]dok.zhanobiť


hanobiť sa -bí sa -bia sa (ne)hanob sa! -bil sa -biac sa -biaci sa -benie sa nedok. 1. ▶ znevažovať samého seba; syn. zneucťovať sa, tupiť sa: Nemecké ženy! Akým právom sa hanobíte? [R. Jašík]
2.hrubo sa navzájom znevažovať; syn. zneucťovať sa, urážať sa: často sa navzájom osočujú a hanobia; Začali sa hanobiť, pretriasať otázky mravné, majetkové, náboženské, politické, a keďže Palánk ležal na hranici, aj národnostné. [L. Ballek]
dok.zhanobiť sa

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

haniť znevažujúco sa o niekom, niečom vyjadrovať, uberať niekomu vážnosť, česť • znevažovať: haniť, znevažovať prácu niekohotupiťurážať: tupila, urážala jej ochotu pomôcťhanobiťzneucťovať (hrubo haniť): hanobiť meno niekoho, zneucťovať presvedčenie niekohozried. paškvilovať (Hurban)utŕhať na cti (niekomu) • kniž. przniťexpr. pľuhaviť: verejne ma pľuhavífraz. hádzať kamením (po niekom) • ohováraťočierňovaťosočovaťhovor. expr.: roznášaťrozvláčaťbridiťhnusiťšpiniťhovor. expr. špintať (úmyselne hovoriť nepravdu o niekom): ohovárajú, očierňujú nás, že sme nepomohli; bridí moju robotu; špiní, špince naňho, kde len môžehovor. škandalizovať (verejne haniť): škandalizovať zasadnutie parlamentunár. hudiťexpr.: šprihaťbrýzgať: šprihá na ich odrodilstvo, haní ich odrodilstvo


hanobiť p. haniť


nadávať 1. hovoriť ostré, urážajúce slová (niekomu al. na adresu niekoho, niečoho) • hromžiť (na niekoho, na niečo): nadával kolegovi, na kolegu; hromžil na neporiadkyexpr.: papuľovaťgrobianiťšprihaťšľakovaťbrýzgaťhromovať (na niekoho, na niečo): každému papuľuje, grobiani; šprihal, brýzgal mu do očí jedovaté slová; hromoval na nespravodlivosťhovor. šimfovať: šimfoval na vedúcuhovor. expr. pyskovať: nič sa mu nepáči, jednostaj pyskujepejor.: brechaťštekaťhavkať (na niekoho): brechali, štekali na sebaexpr. fákať (Vajanský)haniťhanobiťtupiťohovárať (nadávať na niekoho v jeho neprítomnosti): hanil, hanobil pamiatku otcaexpr.: špiniťočierňovať: špinil celú rodinurúhať sa (komu, čomu; hrubo nadávať na niečo posvätné): rúhal sa Bohu, nebu

2. v nespokojnosti používať hrubé výrazy • hrešiť: nadáva, hreší ako pohanhromžiťhromovaťzlorečiť: stále len hromží, zlorečíkliaťpreklínať (nadávať s kliatbami): preklína nebo i zem; kľaje ako kočišhovor. expr. bohovať: bohoval, až sa hory zelenali

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

hanobiť, -í, -ia nedok. (koho, čo) hanlivo hovoriť o niekom, o niečom, haniť, ohovárať, tupiť: h. národ, ľud, národný jazyk, meno, pamiatku niekoho

Morfologický analyzátor

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky