Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: cirkev

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

cirkev -kvi mn. N -i GD -ám L -ách ž. spoločenstvo veriacich založené Ježišom Kristom: rímskokatolícka, evanjelická c.;

cirkevný príd.: c. sobáš, c-é obrady;
c. snem koncil;
c. rok liturgický;

cirkevne prísl.: c. sa sobášiť

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

cirkev, -kvi, mn. č. -kvi, -kví, -ám, -ách ž.

1. organizované spoločenstvo veriacich určitého vyznania: protestanská, katolícka, pravoslávna c.;

2. cirkevná, náboženská obec;

3. (rus.) kostol pravoslávnych;

cirkevný príd. k 1, 2: c. sobáš, c. spev, c. majetok, c. rozkol, c. hodnostár, c-á hierarchia, c-á daň, c-á škola, c-é právo;
c-é obrady
;
lingv. c-á slovančina cirkevnoslovanský jazyk;

cirkevne prísl.: c. sa zosobášiť;

cirkvička, -y, -čiek ž. zdrob. pejor.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky