Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: N

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

ň [i eň] neskl. s. spoluhláska a písmeno

nepovedať ani ň nič nepovedať


n [i en] neskl. s.

1. spoluhláska a písmeno

2. v skr. a zn.: N., N. N. zastupuje neznáme al. zatajené meno: pán N., pani N. N.;
n. nad: Kalná n. Hronom;
mat. n ľubovoľné kladné číslo;
fyz. N newton

Slovník cudzích slov (akademický)

z r 2005. Viac informácií.

I. N. R. I. skr. ‹l: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum› Ježiš Nazaretský, kráľ židovský


NB, N. B. skr. ‹l: nota bene, „dobre si všimni“› uvádza upozornenie, dodatok (napr. v liste)


n. skr.

1. lingv. pre neutrum

2. pre lat. novus – nový


n zn.

1. fyz. pre nano-

2. mat. pre akékoľvek celé (kladné) číslo: n členov

3. jad. fyz. pre neutrón


N

1. fyz. zn. pre newton

2. chem. zn. pre nitrogén, dusík

3. jad. fyz. zn. pre neutrónové číslo

4. N. skr. ‹l: nomen nescio, „meno nepoznám“› náhrada vlastného mena osobného al. miestneho: pán N. (N. N.); mesto N.

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

nič1 popiera jestvovanie, výskyt veci al. množstva niečoho; nijaké množstvo veci al. deja: nemá ničfraz.: ani (za) mačný makani (za) mačný máčikani fani mäkké fani ňani kvapkuani kvapkyani byľkuani kúsokani kúskafraz. ani (toľko), čo by za necht vošlo: nedostane ani za mačný mak, ani kúskaexpr.: figufigu borovúfigu drevenúfraz. z koláča dieruhovor. expr. starú beluhrub. prdvulg. trthovno (pri kladnom tvare slovesa): figu (borovú), starú belu dostane


n ň

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

ň [vysl. i eň] neskl. str. spoluhláska i písmeno: malé ň, veľké Ň


n [vysl. i en] neskl. str.

1. spoluhláska a písmeno: malé n, veľké N;

2. N. [vysl. en], N. N. [vysl. en en] zastupuje meno osoby, ktorá nie je známa alebo nemá byť pomenovaná priamo: pán N., pani N. N.;

3. mat. n (bysl. en) všeobecné číslo

Morfologický analyzátor

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
Priezvisko N sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
MARTIN, okr. MARTIN – 1×;

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.


n
stredný rod, jednotné číslo, neúplná paradigma
1(jedno) n
2(bez) n
3(k) n
4(vidím) n
6(o) n
7(s) n
stredný rod, množné číslo, neúplná paradigma
1(dve) n
2(bez) n
3(k) n
4(vidím) n
6(o) n
7(s) n

ň
stredný rod, jednotné číslo, neúplná paradigma
1(jedno) ň
2(bez) ň
3(k) ň
4(vidím) ň
6(o) ň
7(s) ň
stredný rod, množné číslo, neúplná paradigma
1(tri) ň
2(bez) ň
3(k) ň
4(vidím) ň
6(o) ň
7(s) ň

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky