Strategy: in: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Results for: MARTIN

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. More information.
Martin -a L -e m.; Martinčan -a mn. -ia m.; Martinčanka -y -niek ž.; martinský
Martin nad Žitavou -a L -e m.; Martinčan i Žitavskomartinčan -a mn. -ia m.; Martinčanka i Žitavskomartinčanka -y -niek ž.; martinský i žitavskomartinský
Martin [-t-] -a mn. -ovia m.; martinský

Slovak Language Dictionary

z r. 1959 – 19681. More information.

Martin [vysl. -tyn], -a m. meno pripadajúce v kalendári na 11. novembra;
hovor. na M-a, o M-e okolo 11. novembra

hovor. prišiel M. na bielom koni o snehu (obyč. prvom) napadnutom okolo 11. novembra;

martinský1 príd.: zastar. m. jarmok konaný okolo 11. novembra

Morfologický analyzátor

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

od Antona Bernoláka z r. 1825. More information.
Lúter martin
Lúter martin
Martín
Martín

Názvy obcí Slovenskej republiky

(Vývin v rokoch 1773 – 1997). More information.
1429 Martinček RK/ZI liptov.
1773 Sz[ent]-Martony, Swaty Martin, 1786 S[ent]-Márton, 1808 Szent-Márton, Swatý Martin, 18631913 Szentmárton, 1920– Martinček
1427 Martin MT/ZI turč. po 1786 pričl. o. Bôrová; po 1877 pričl. o. Riadok; po 1913 pričl. o. Jahodníky; 1949 pričl. o. Tomčany; 19491954 pričl. o. Lipovec, Priekopa, Vrútky, Záturčie; 1971 pričl. o. Priekopa (po 1913 pričl. o. Košúty), Záturčie (po 1882 zlúč. o. Dolné Záturčie a Horné Záturčie); 19711990 pričl. o. Vrútky.
1773 Sz[ent]-Marton, Sw[atý] Martin, 1786 S[ent]-Marton, Martinopolis, Swatý Martin, 1808 Szent-Márton, Swatý Martin, 18631913 Turócszentmárton, 19201951 Turčiansky Svätý Martin, 1951– Martin
Bôrová: 1786 Buorowa
Riadok: 1773, 1786 Riadek, 1808 Riádek, Řádek, Rjádek, 1863 Rjadek, 18731877 Riadok
Jahodníky: 1773, 1786 18631907 Jahodnik, 1808 Jahodnik, Jahodníky, 1913 Epres
Tomčany: 1773 Tomcsin, Tomcsan, Tomczany, 1786 Tomcschan, Tomčani, 1808 Tomcsán, Tomcsin, Tomčany, 18631888 Tomcsin, 18921895 Tomcsán, 18981913 Tomcsány, 19201949 Tomčany
Priekopa: 1773 Prekopa, 1786 Prekopa, Priekopa, 1808 Prékopa, Priékopa, Překopa, 1863 Prjekopa, 18731888 Priekopa, 18921907 Prékopa, 1913 Révayfalva, 19201949, 19541971 Priekopa
Košúty: 1808 Kosúth, Kossúty, 1863 Kossúth, 18731907 Kossut, 1913 Kossuth
Záturčie: 18881907 Záturcsa, 1913 Zaturcsány, 19201949, 19541971 Záturčie
Dolné Záturčie: 1773 Alsó-Zaturcza, Nisne Zaturcza, 1786 Kisch-Zaturza, Alschó-[Zaturza], 1808 Kis-Záturcsa, Alsó-Záturcsa, Kis-Záturcza, Alsó-Záturcza, Dolní Záturce, Dolní Záturčí, 18631877 Alsózathurcs, 1882 Alsózaturcs
Horné Záturčie: 1773 Felső-Zaturcza, Wissne Zaturcza, 1786 Nagy-Zaturza, Felschő-[Zaturza], 1808 Nagy-Záturcsa, Felső-Záturcsa, Nagy-Záturcza, Felső-Záturcza, Horní Záturce, Horní Záturčí, 1863 Felsőzáthurcs, 18731877 Felsőzathurcs, 1882 Felsőzaturcs
1428 Martin nad Žitavou ZM/NI tekov.
1773 Sz[ent]-Márton, Sz[ent]-Martony, S[ankt]-Martin, Sv[atý] Martin, 1786 S[ent]-Márton, 1808 Szent-Márton, Swatý Martin, 18631902 Szentmárton, 19071913 Zsitvaszentmárton, 19201964 Svätý Martin, 1964– Martin nad Žitavou

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. More information.
Priezvisko MARTÍN sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
ŽILINA, okr. ŽILINA – 1×;

Priezvisko MARTIN sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 30×, celkový počet lokalít: 17, v lokalitách:
ČEBOVCE, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ – 5×;
ZVOLEN, okr. ZVOLEN – 4×;
KARLOVA VES (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 3×;
PEZINOK, okr. BRATISLAVA-VIDIEK (od r. 1996 PEZINOK) – 2×;
PRÍBELCE, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ – 2×;
RAČA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 2×;
NOVÉ MESTO (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 2×;
ŽILINA, okr. ŽILINA – 1×;
BALVANY (obec KAMENIČNÁ), okr. KOMÁRNO – 1×;
BARDEJOV, okr. BARDEJOV – 1×;
HORNÉ PRÍBELCE (obec PRÍBELCE), okr. VEĽKÝ KRTÍŠ – 1×;
ZLATNÁ NA OSTROVE, okr. KOMÁRNO – 1×;
STARÉ MESTO (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 1×;
DEVÍNSKA NOVÁ VES (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;
PETRŽALKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;
DÚBRAVKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;
STARÉ MESTO (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;

V obci MARTIN NAD ŽITAVOU (okr. NITRA) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: HITKA 50×; HITKOVÁ 48×; KÁČER 30×; KÁČEROVÁ 23×; BRUNCLÍKOVÁ 21×; BRUNCLÍK 15×; KUNKEL 10×; KUNKELOVÁ 10×; STOLÁR 9×; ZAŤKO 9×; ZAŤKOVÁ 9×; ONDRUŠKOVÁ 9×; ONDRUŠKA 8×; STOLÁROVÁ 7×; FRANKOVÁ 7×; ŠUTKOVÁ 7×; FRANKO 6×; TULLOVÁ 6×; BÁNSKY 5×; KÉRY 5×; JENISOVÁ 5×; KEMLÁGEOVÁ 5×; TULLA 5×; ŠIMOVIČ 5×; GAŽO 5×; ŠIMOVIČOVÁ 5×; GUTMANOVÁ 5×; JENIS 5×; MATIAŠKOVÁ 5×; SEGÍŇ 5×; KEREPECZKÁ 4×; BANSKÁ 4×; HALMOVSKÁ 4×; BELIČÍNOVÁ 4×; KOVÁČ 4×; REŽOŇA 4×; ŠABÍKOVÁ 4×; ŠKULOVÁ 4×; TALIGA 4×; SEGÍŇOVÁ 4×; ŠUTKA 4×; SKAČANOVÁ 4×; KOSTELANSKÝ 3×; KÉRYOVÁ 3×; FABIAN 3×; PAVLÍK 3×; SLOŠIAR 3×; TALIGOVÁ 3×; BÚTORA 3×; BAČA 3×; PETROVIČOVÁ 3×; PETROVIČ 3×; HORŇAČEK 3×; LUKNIŠOVÁ 3×; SEGÉŇ 3×; RAKOVSKÁ 3×; MEŇHART 3×; HORVÁTHOVÁ 3×; ŠKULA 3×; MINÁROVÁ 3×; ONDREJKOVÁ 2×; RAJTÁR 2×; RAJTÁROVÁ 2×; ANTEKOVÁ 2×; HORŇAČEKOVÁ 2×; GAŽOVÁ 2×; KEREPECZKI 2×; JANČOVIČOVÁ 2×; BAČOVÁ 2×; PIEŠŤANSKÝ 2×; HORVÁTH 2×; ONDREJKA 2×; ANTEK 2×; HALMOVSKÝ 2×; KOCIÁN 2×; MINÁR 2×; SEGÉŇOVÁ 2×; HRUŠOVSKÝ 2×; KORODI 2×; LUKNIŠ 2×; FAJČÍK 2×; CHRENOVÁ 2×; GUTMAN 2×; ŠABÍK 2×; KRÁZEL 2×; MATIAŠKO 2×; KRÁZELOVÁ 2×; CHREN 2×; REŽOŇOVÁ 2×; PIEŠŤANSKÁ 2×; DUBAJOVÁ 2×; KOSTELANSKÁ 1×; KORODIOVÁ 1×; BÁNSKA 1×; ŠIŠMIŠ 1×; KUKUČKA 1×; MARTINEC 1×; BÚTOROVÁ 1×; MARTINCOVÁ 1×; MOZDÍK 1×; FAJČÍKOVÁ 1×; MELIŠKOVÁ 1×; BEŇO 1×; MOZDÍKOVÁ 1×; ROSINSKÁ 1×; KUNOVÁ 1×; SURGENTOVÁ 1×; KUKUČKOVÁ 1×; SURGENT 1×; PALUŠKOVÁ 1×; PALUŠKA 1×; KOVÁČOVÁ 1×; PAVLÍKOVÁ 1×; BELIČÍN 1×; FABIANOVÁ 1×; BARBUŠIAK 1×; SKAČAN 1×; KLUČIAR 1×; MELIŠKA 1×; RAKOVSKÝ 1×; NOVOTOVÁ 1×; KEMLÁGE 1×; SLOŠIAROVÁ 1×; ŠIŠMIŠOVÁ 1×; HAJNOVIČOVÁ 1×; ŠVECOVÁ 1×; MEŇHARTOVÁ 1×; FEROV 1×, ...
V obci MARTIN (okr. MARTIN) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: KOVÁČ 134×; GREGOROVÁ 121×; KOVÁČOVÁ 119×; BALÁŽOVÁ 118×; BALÁŽ 117×; FACUNOVÁ 116×; JESENSKÁ 112×; GREGOR 111×; ŠIMKOVÁ 111×; FACUNA 110×; LACKOVÁ 105×; LACKO 101×; JESENSKÝ 95×; KOVÁČIKOVÁ 94×; VALKOVÁ 89×; ŠIMKO 87×; KONČEK 86×; KOVÁČIK 85×; CICKOVÁ 80×; VALKO 79×; BLAHUŠIAKOVÁ 78×; LAMOŠ 78×; BLAHUŠIAK 75×; RUSNÁKOVÁ 74×; KONČEKOVÁ 74×; CICKO 71×; RUSNÁK 69×; PAULOVIČOVÁ 66×; LAMOŠOVÁ 66×; ZÁBORSKÝ 66×; ZÁBORSKÁ 65×; LUKÁČ 64×; LUKÁČOVÁ 63×; SÝKORA 62×; MARČEK 60×; MAJEROVÁ 59×; URBANOVÁ 59×; MAJER 58×; KMEŤOVÁ 58×; PAULOVIČ 58×; KAPUSTA 56×; URBAN 55×; MARČEKOVÁ 55×; SÝKOROVÁ 54×; ŠTRBOVÁ 54×; KOLLÁR 54×; HORVÁTHOVÁ 54×; BALKOVÁ 53×; KMEŤ 53×; KOLLÁROVÁ 52×; ŠTANCEL 52×; BÍZIKOVÁ 52×; HORVÁTH 51×; KUBÍK 51×; PETROVIČOVÁ 50×; SITÁROVÁ 50×; ZÁTHURECKÝ 50×; ROHOŇOVÁ 50×; HULEJOVÁ 49×; MIŠÍK 49×; ZACHAROVÁ 49×; KAPUSTOVÁ 49×; ČIERNA 49×; BRNOVÁ 48×; BARTOŠ 48×; RUTTKAYOVÁ 48×; JANÍKOVÁ 48×; DOTKO 47×; ROHOŇ 47×; MIŠÍKOVÁ 47×; LAUKO 47×; ZÁTHURECKÁ 47×; ŠALAGOVÁ 46×; ŠTRBA 46×; LAUKOVÁ 46×; ZACHAR 45×; VAŇKOVÁ 45×; NAGYOVÁ 45×; SITÁR 45×; RUMANOVÁ 45×; VAŇKO 45×; MAJERČÍK 44×; BLAHOVÁ 44×; JANÍK 44×; PÁLEŠ 44×; NOVÁKOVÁ 44×; JANKOVIČ 44×; PÁLEŠOVÁ 44×; KRÁLIK 44×; KUBÍKOVÁ 43×; FEDOROVÁ 43×; PETROVIČ 43×; NAGY 43×; LÍŠKA 43×; BARTOŠOVÁ 43×; BRNA 43×; NEMCOVÁ 43×; KRÁĽOVÁ 42×; LÍŠKOVÁ 42×; KRÁĽ 41×; BUKOVÝ 41×; FEDOR 41×; ŠEVČÍK 41×; ŠTRBÁKOVÁ 41×; ŠTRBÁK 41×; DOTKOVÁ 41×; HANKOVÁ 41×; BLAHO 41×; GAJDOŠOVÁ 41×; GAJDOŠ 41×; ČIERNY 41×; PAVLÍKOVÁ 41×; TOMKOVÁ 41×; KUČEROVÁ 40×; RAKYTA 40×; VIŠŇOVCOVÁ 39×; ŽIAK 39×; PAVLÍK 39×; ŠALAGA 39×; BÍZIK 39×; LIČKO 39×; VOJTEKOVÁ 39×; VALOCKÝ 38×; KUČERA 38×; BALKO 38×; FRANKOVÁ 38×; LIČKOVÁ 38×; BOĎOVÁ 37×, ...

Databáza urbanoným

(stav v roku 1995). More information.
Territorial unit JAHODNÍKY (MARTIN) contained in the year 1995 these urbanonyms (count: 10):
ALLENDEHO; BENKOVA; B.NĚMCOVEJ; EXNÁROVA; JAHODNÍCKA; JELEŇOVA; KOLLÁROVA; PRIEHRADKA; PRIELOŽTEK; STAVBÁRSKA
Territorial unit MARTIN contained in the year 1995 these urbanonyms (count: 105):
A.KMEŤA; A.KMEŤA.; ALEXANDROVOVA; A.PIETRA; A.SOKOLÍKA; BAMBUSKY; BELLOVA; BERNOLÁKOVA; BJŐRNSONOVA; BOTTOVA; BUDOVATEĽOV; ČAPAJEVOVA; ČERV.ARMÁDY; DAXNEROVA; DIVADELNÁ; DRUŽSTEVNÁ; DUKELSKÝCH HRDINOV; E.B.LUKÁČA; F.EŠTOVA; FORNIGOVO; FRANCISCIHO; GOGOĽOVA; HEČKOVA; HOLUBYHO; HRBY; HVIEZDOSLAVOVA; JÁNA HVIZDÁKA; JESENSKÉHO; J.GAŠPARÍKA; J.HVIZDÁKA; JILEMNICKÉHO; J. KRÁĽA; J.LETTRICHA; J.MAZÚRA; J.PALKOVIČA; KADAVÉHO; KIROVOVA; KOCEĽOVA; KOLNÔ; KOMENSKÉHO; KONEVOVA; KOZMONAUTOV; KRÁČINY; KUKUČÍNOVA; KUZMÁNYHO; LADISLAVA NOVOMESKÉHO; LANGSFELDOVA; LERMONTOVA; L.NOVOMESKÉHO; MAJAKOVSKÉHO; MALÁ HORA; MALINOVSKÉHO; MEMORANDOVE NÁM.; MESTSKÁ BÔROVÁ; MOJMÍROVA; MOSKOVSKÁ; MOYZESOVA; MURGAŠOVA; NA BYSTRIČKU; NA KAMENI; NÁLEPKOVA; NÁMESTIE V. I. LENINA; NÁM.J.C.HRONSKÉHO; NÁM.SNP; ...

Territorial unit PODHÁJ (MARTIN) contained in the year 1995 these urbanonyms (count: 71):
BAGAROVA; BAZOVSKÉHO; BEZEKOVA; BEZRUČOVA; BREZOVÁ; BRIGÁDNICKÁ; CESTA K LESU; CLEMENTISOVA; ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY; ČULENOVA; DOBŠINSKÉHO; DOSTOJEVSKÉHO; FATRANSKÁ; FEBRUÁR. VÍŤAZST.; GENERÁLA SVOBODU; GEN. SVOBODU; GORKÉHO; HALAŠOVA; H.MELIČKOVEJ; HOLLÉHO; HORSKÁ; HRDINOV SNP; I. STODOLU; JÁNOŠÍKOVA; J.BARČA-IVANA; J.GOLIÁNA; JILEMNICKÉHO; KORUNOVO; KOŠARIŠŤANOVA; KRIVÁNSKA; L.FRIMMELA; MARTINSKÉ HOLE; MATUŠKOVA; MATÚŠKOVA; MEDEKOVA; MLÁDEŽE; M. POLÁKA; M.UHERA; NÁM.PROTIF.BOJ.; NEKRASOVA; NERUDOVA; NEŠPOROVA; NEZVALOVA; O. BORODÁČOVEJ; O.BORODÁČOVEJ; ODESKÁ; OLŠANOVA; PALÁRIKOVA; PIVOVARSKÁ; PODHÁJSKA; PODHORSKÁ; POĽNÁ; POĽOVNÍCKA; PUGAČEVOVA; R.VIESTA; SASINKOVA; S.BIBZU; S.CHALUPKU; SCHMIDTOVA; SLOVANSKÁ; STRÁNE; Š.KUNU; ŠMIDKEHO; ŠTRBOVO; ...

Territorial unit TOMČANY (MARTIN) contained in the year 1995 these urbanonyms (count: 1):
TOMČANY
Territorial unit ZÁTURČIE (MARTIN) contained in the year 1995 these urbanonyms (count: 22):
A.MAMATEJA; A.STODOLU; D.MAKOVICKÉHO; E. THÄLMANNA; GÁNDHÍHO; HLBOKÁ; J.KALINČIAKA; ĽAUKOVSKÁ; LAZÍK; Ľ. ONDREJOVA; M.JANKOLU; NADSADIE; PLTNÍKY; P.V.ROVNIANKA; RIEČINY; SADOVÁ; Š.B.ROMANA; Š.FURDEKA; Š.NÁHALKU; ŠTEPNICKÁ; ZÁMOCKÁ; ZÁTURČIANSKA

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

More information.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

More information.

Paradigmy podstatných mien.

More information.
Martin
mužský rod, životné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jeden) Martin
2(bez) Martina
3(k) Martinovi
4(vidím) Martina
6(o) Martinovi
7(s) Martinom
mužský rod, životné, množné číslo, substantívna paradigma
1(dvaja) Martinovia
2(bez) Martinov
3(k) Martinom
4(vidím) Martinov
6(o) Martinoch
7(s) Martinmi

Input: Output: In English · Po slovensky