Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: čačka

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

čačka -y -čiek ž. expr. (lacná) ozdobná vec, ozdôbka: ligotavá č., jarmočné č-y-mačky;
ovešať sa č-ami

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
čačka -y -čiek ž.

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G

z r. 2006. Viac informácií.

čačka -ky obyč. pl. čačky čačiek ž. 1. expr. ▶ drobná, obyč. lacná ozdobná al. nepotrebná vec, ozdôbka: módne, ženské, kozmetické čačky; uniformy ovešané čačkami; Tu sa rozkladalo trhovisko s množstvom drevených i plátenných šiatrov, mihali sa predavači ligotavých čačiek. [J. Puškáš]; Čačkami nazvala jeho žena drobné suveníry. [I. Izakovič]
2. obyč. pejor. ▶ ozdobný, často samoúčelný prvok, cifra: autorove slovné čačky; literárne, jazykové, formalistické čačky; Všetky jeho reči boli len také čačky bez hlbšieho obsahu. [Ľ. Zúbek]
fraz. čačky-hračky, čačky-mačky a) zbytočná paráda b) malichernosti
čačička -ky -čiek ž. zdrob. k 1: nakúpiť plno čačičiek

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

čačka p. ozdoba


ozdoba vec slúžiaca na ozdobenie, skrášlenie • okrasavýzdoba: ozdoby, okrasy, výzdoby starých fasáddekoráciakniž. dekórum: dekorácia výstavnej siene; slávnostné dekórumhovor.: parádacifraexpr. čačka: jej šaty sú samá paráda, cifra; ovešať sa čačkamikniž. ciráda: vyrezávaná ciráda (Kukučín)pýcha (ozdoba, na ktorú možno byť pyšný): desiatky fontán sú pýchou mestaornamentornamentika (ozdoba, ktorá využíva geometrické motívy): bohatý ornament, bohatá ornamentika na keramikezried.: príkrasaprízdobapoet. zdoba (Vajanský, Hviezdoslav)trblietka (trblietavá ozdoba): čepiec s trblietkami (Vansová)

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

čačka, -y, obyč. v mn. č. čačky, -čiek ž.

1. expr. lacný ozdobný predmet, ozdoba, okrasa: blýskavé č-y, hračky-čačky, čačky-mačky;

pren. drobné, bezvýznamné, malicherné veci: Cárske metále sú tebe čačky? (Jes-á)

2. ľud. poľný, lúčny kvet

Morfologický analyzátor

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

od Antona Bernoláka z r. 1825. Viac informácií.
Čačka
Čačka

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
Priezvisko ČAČKA sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 11×, celkový počet lokalít: 3, v lokalitách:
HORNÉ OREŠANY, okr. TRNAVA – 6×;
SMOLENICE, okr. TRNAVA – 4×;
PETRŽALKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
čačka
ženský rod, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jedna) čačka
2(bez) čačky
3(k) čačke
4(vidím) čačku
6(o) čačke
7(s) čačkou
ženský rod, množné číslo, substantívna paradigma
1(dve) čačky
2(bez) čačiek
3(k) čačkám
4(vidím) čačky
6(o) čačkách
7(s) čačkami

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky